Klinični dokazi

Dexcom si prizadeva zdravstvenemu osebju zagotavljati najnovejše klinične dokaze, ki prikazujejo pozitivne izide uporabe neprekinjenega merjenja ravni glukoze v realnem času z izdelki Dexcom. Vključili smo tudi smernice in merila strokovne javnosti, ki lahko pomagajo pri opredelitvi pacientov, ki bi jim lahko pomagala tehnologija za neprekinjeno merjenje ravni glukoze (CGM), na primer Dexcom G6.